Წარმოების პროცესი

ხაზი_03
ხაზი_05
ხაზი_09
ხაზი_10